Pracovnělékařská péče

Pokyny pro zaměstnance před provedením pracovně lékařské prohlídky:

1. Na prohlídku je třeba se předem telefonicky objednat (zajistí ev. zaměstnavatel).
(tel. 311559832 – ordinační hodiny: po, st, čt, pá 8.00-13.00, út 13.00-18.00 hod)

2. Donést následující dokumenty:
- „Výpis ze zdravotní dokumentace“ od registrujícího praktického lékaře. (pokud jste registrovaní v naší ordinaci, pak nemusíte)

- „Žádost o pracovně-lékařskou prohlídku“ od zaměstnavatele– vyplněnou, s podpisem a razítkem zaměstnavatele (především vyznačit pracovní pozici a kategorii práce, informace o pracovních podmínkách a režimu práce – např. práce v noci, na směny, v chladu, apod.) – ke stažení "Žádost (objednávka) o provedení prohlídky pracovně lékařské péče".
(bez těchto 2 dokumentů nelze dle platné legislativy prohlídku provést ! )

3. Vzorek ranní moči.

4. Pokud má zaměstnavatel svůj formulář „Posudku o zdravotní způsobilosti“, lze jej použít, pokud bude splňovat všechny náležitosti posudku dle platných právních předpisů. Pokud ne, bude použit náš formulář, který příslušné předpisy splňuje.